TRƯỜNG MẦM NON BỒ ĐỀ - NƠI ƯƠM NHỮNG MẦM XANH - KHƠI NGUỒN SỨC SỐNG MỚI!

Có 93 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 KH đào tạo bồi dưỡng CBGVNV năm học 2023-2024

(Tải File đính kèm)

42/KH-MNBĐCác kế hoạch, báo cáo, văn bản khác 12-10-2023
2 Quy chế phối hợp giữa chính quyền và công đoàn nhà trường năm học 2023-2024

(Tải File đính kèm)

 Các kế hoạch, báo cáo, văn bản khác 12-10-2023
3 KH thực hiện công khai năm học 2023-2024

(Tải File đính kèm)

41/KH-MNBĐCác kế hoạch, báo cáo, văn bản khác 12-10-2023
4 Nội quy trường MN Bồ Đề năm học 2023-2024

(Tải File đính kèm)

79/QĐ-MNBĐCác kế hoạch, báo cáo, văn bản khác 12-10-2023
5 Quy trình giải quyết công việc nội bộ năm học 2023-2024

(Tải File đính kèm)

81/QĐ-MNBĐCác kế hoạch, báo cáo, văn bản khác 12-10-2023
6 Quy chế thực hiện dân chủ năm học 2023-2024

(Tải File đính kèm)

 Các kế hoạch, báo cáo, văn bản khác 12-10-2023
7 Quy tắc ứng xử của Công chức, viên chức, người lao động năm học 2023-2024

(Tải File đính kèm)

73/QĐ-MNBĐCác kế hoạch, báo cáo, văn bản khác 12-10-2023
8 Quy chế thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí năm học 2023-2024

(Tải File đính kèm)

01/QC-MNBĐCác kế hoạch, báo cáo, văn bản khác 12-10-2023
9 Quy chế làm việc của trường MN Bồ Đề năm 2023-2024

(Tải File đính kèm)

02/QC-MNBĐCác kế hoạch, báo cáo, văn bản khác 12-10-2023
10 Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công

(Tải File đính kèm)

03/QC-MNBĐCác kế hoạch, báo cáo, văn bản khác 12-10-2023
11 Quy chế Thi đua khen thưởng năm học 2023-2024

(Tải File đính kèm)

 Các kế hoạch, báo cáo, văn bản khác 12-10-2023
12 KH kiểm tra nội bộ năm học 2023-2024

(Tải File đính kèm)

20/KH-MNBĐCác kế hoạch, báo cáo, văn bản khác 19-09-2023
13 KH thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024

(Tải File đính kèm)

19/KH-MNBĐCác kế hoạch, báo cáo, văn bản khác 15-09-2023
14 KH thực hiện quy chế chuyên môn năm học 2023-2024

(Tải File đính kèm)

19/KH-MNBĐCác kế hoạch, báo cáo, văn bản khác 15-09-2023
15 Phân công nhiệm vụ CBGVNV năm học 2023-2024

(Tải File đính kèm)

61/QĐ-MNBĐCác kế hoạch, báo cáo, văn bản khác 05-09-2023
1234567

Trường mầm non Bồ Đề

Địa chỉ: Tổ 5, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội.

Điện thoại : 02432011478

Email : mnbode@longbien.edu.vn

 

Chịu trách nhiệm nội dung:
Trường mầm non Bồ Đề

Tập đoàn công nghệ Quảng Ích