TRƯỜNG MẦM NON BỒ ĐỀ - NƠI ƯƠM NHỮNG MẦM XANH - KHƠI NGUỒN SỨC SỐNG MỚI!

Kế toán

Âu Thị Lý
Âu Thị Lý

Ngày sinh: 7/10/1976

Dân tộc: Kinh

Văn thư

Lê Thu Thủy
Lê Thu Thủy

Ngày sinh: 22/8/1984

Dân tộc: Kinh

NV Y tế

Tống Thị Lan Hương
Tống Thị Lan Hương

Ngày sinh: 24/3/1988

Dân tộc: Kinh

Trường mầm non Bồ Đề

Địa chỉ: Tổ 5, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội.

Điện thoại : 02432011478

Email : mnbode@longbien.edu.vn

 

Chịu trách nhiệm nội dung:
Trường mầm non Bồ Đề

Tập đoàn công nghệ Quảng Ích