TRƯỜNG MẦM NON BỒ ĐỀ - NƠI ƯƠM NHỮNG MẦM XANH - KHƠI NGUỒN SỨC SỐNG MỚI!

Hiệu trưởng

Trần Thị Tuyết Nhung
Trần Thị Tuyết Nhung

Ngày sinh: 8/11/1977

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xuân Trung - Xuân Trường - Nam Định

Trình độ :Thạc sỹ Quản lý giáo dục

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 024.3872.7050

Điện thoại riêng: 098.827.8166

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Hường
Nguyễn Thị Hường

Ngày sinh: 12/6/1981

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Bồ Đề - Long Biên - Hà Nội

Trình độ :Đại học giáo dục mầm non

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 024.3872.7050

Điện thoại riêng: 096.364.8688

Lương Thị Thu Thùy
Lương Thị Thu Thùy

Ngày sinh: 26/5/1980

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội

Trình độ :Đại học giáo dục mầm non

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 024.3872.7050

Điện thoại riêng: 097.409.0216

 

 

Chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ: Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (043)8724033, Fax: 38724618

Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

 

TRƯỜNG MẦM NON BỒ ĐỀ

Địa chỉ: Tổ 5, Ái Mộ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, TP. Hà Nội
Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Tuyết Nhung - Hiệu trưởng
Liên hệ: SĐT 02438727356 - Fax:| Email: mnbode@longbien.edu.vn
Website: https://mnbode.longbien.edu.vn