TRƯỜNG MẦM NON BỒ ĐỀ - NƠI ƯƠM NHỮNG MẦM XANH - KHƠI NGUỒN SỨC SỐNG MỚI!

Có 27 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn Quận Long Biên giai đoạn 2022-2025

(Tải File đính kèm)

1862/CALB-CSGTTTCông văn 12-11-2022
2 Về việc đôn đốc nộp tiền ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" năm 2022

(Tải File đính kèm)

131/MTTQ-BTTCông văn 31-10-2022
3 V/v nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, giá trị, tiện ích và sử dụng ứng dụng VNeID được thuận lợi, hiệu quả

(Tải File đính kèm)

47/BCĐ-CACông văn 30-09-2022
4 V/v Báo cáo kết qủa đào tạo bồi dưỡng 6 tháng đầu năm 2022 và khảo sát nhu cầu ĐTBD năm 2023

(Tải File đính kèm)

Số155-NVCông văn 24-06-2022
5 V/v Báo cáo công tác Kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm 2022

(Tải File đính kèm)

 Công văn 08-06-2022
6 V/v Báo cáo công tác trích lập, quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng năm 2020, 2021

(Tải File đính kèm)

Số 121/TCKH-NSCông văn 04-06-2022
7 V/v Đôn đốc nộp tiền ủng hộ quỹ "Vì biển đảo Việt Nam" năm 2022 (LẦN 2)

(Tải File đính kèm)

Số 73/MTTQ-BTTCông văn 27-05-2022
8  V/v Chấm điểm thi đua khối giáo dục năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

Số 112/TCKH-NSCông văn 24-05-2022
9 V/v Đôn đốc thực hiện Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 23/2/2022 của UBND quận Long Biên

(Tải File đính kèm)

Số 84/TCKH-THCông văn 07-05-2022
10 V/v Tham gia cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứu 2, năm 2022

(Tải File đính kèm)

Số 120/CV/ĐUCông văn 09-04-2022
11 V/v rà soát, phát hiện, giáo duc, giúp đỡ, sàng lọc và đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng

(Tải File đính kèm)

Số 121-CV/ĐUCông văn 09-04-2022
12 V/v báo cáo tình hình việc sử dụng dịch vụ lưu trữ năm 2021

(Tải File đính kèm)

Số 77/NVCông văn 05-04-2022
13 V/v đôn đốc nộp báo cáo quyết toán năm 2021 của các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường

(Tải File đính kèm)

Số 59/TCKH-NSCông văn 05-04-2022
14 V/v nộp báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 của các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, các đơn vị dự nghiệp thuộc Quận

(Tải File đính kèm)

Số 48/TCKH-NSCông văn 26-03-2022
15 V/v Thông báo Cụm trưởng, Cụm phó các Cụm thi đua thuộc quận; Phân công thành viên Hội đồng TĐKT quận phụ trách, chỉ đạo Cụm thi đua thuộc quận

(Tải File đính kèm)

Số 11/HĐTĐKT-CTĐCông văn 19-03-2022
12

Trường mầm non Bồ Đề

Địa chỉ: Tổ 5, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội.

Điện thoại : 02432011478

Email : mnbode@longbien.edu.vn

 

Chịu trách nhiệm nội dung:
Trường mầm non Bồ Đề

Tập đoàn công nghệ Quảng Ích