TRƯỜNG MẦM NON BỒ ĐỀ - NƠI ƯƠM NHỮNG MẦM XANH - KHƠI NGUỒN SỨC SỐNG MỚI!

Có 17 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo Năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm)

33/HD-TĐKTHướng dẫn 11-05-2023
2 Hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của các Cụm thi đua thuộc quận Long Biên

(Tải File đính kèm)

14/HD-HĐTĐKTHướng dẫn 17-03-2023
3 V/v rà soát bổ sung quy hoạch giai đoạn 2020-2025; xây dựng quy hoạch giai đoạn 2026-2031 đối với viên chức quản lý khối trường học công lập thuộc UBND quận

(Tải File đính kèm)

154/NV-GDHướng dẫn 22-06-2022
4 Hướng dẫn Quy trình nâng bậc lương thường xuyên, hưởng và nâng phụ cấp thâm niên đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND quận

(Tải File đính kèm)

Số 07/HD-UBNDHướng dẫn 05-01-2022
5 V/v đôn đốc nộp quỹ phòng, chống thiên tai năm 2021 (lần 2)

(Tải File đính kèm)

Số 2397/UBND-TCKHHướng dẫn 11-12-2021
6 Hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí đánh giá sự chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận Long Biên

(Tải File đính kèm)

Số 05/HD-UBNDHướng dẫn 28-10-2021
7 Hướng dẫn rà soát, bổ sung quy hoạch Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng các trường công lập thuộc Quận giai đoạn 2020 - 2025

(Tải File đính kèm)

Số 06-HD-QUHướng dẫn 14-10-2021
8 Thông báo Lịch tổ chức chiến dịch tổng vệ sinh môi trường diệt bọ gậy đợt I năm 2021

(Tải File đính kèm)

Số 372/TB-UBNDHướng dẫn 16-09-2021
9 Hướng dẫn Về việc ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng lao động

(Tải File đính kèm)

Số 02/HD-UBNDHướng dẫn 20-08-2021
10 V/v Xin ý kiến dự thảo Đề án "Đổi mới công tác TĐKT giai đoạn 2021 - 2026"

(Tải File đính kèm)

Số 25/NV-TĐKTHướng dẫn 28-05-2021
11 Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục đào tạo năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm)

22/HD-TĐKTHướng dẫn 05-05-2021
12 Chương trình tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2020 - 2025 (Chương trình 01 của Quận ủy)

(Tải File đính kèm)

Số 01-CTr/QUHướng dẫn 04-12-2020
13 Chương trình Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn quận Long Biên, nhiệm vụ và giải quyết chủ yếu giai đoạn 2020 - 2025 (Chương trình 02 của quận ủy)

(Tải File đính kèm)

Số 02-CTr-QUHướng dẫn 04-12-2020
14 Chương trình Đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, trọng tâm giải quyết vấn đề thoát nước, đảm bảo cảnh quan, môi trường trên địa bàn quận Long biên, giai đoạn 2020 - 2025 (Chương trình 03 của Quận ủy)

(Tải File đính kèm)

Số 03-CTr/QUHướng dẫn 04-12-2020
15 Về việc thực hiện Công điện khẩn số 07/CĐ-UBND của UBND TP về phòng, chống dịch Covid-19

(Tải File đính kèm)

Số 1637/UBND-YTHướng dẫn 19-08-2020
12

Trường mầm non Bồ Đề

Địa chỉ: Tổ 5, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội.

Điện thoại : 02432011478

Email : mnbode@longbien.edu.vn

 

Chịu trách nhiệm nội dung:
Trường mầm non Bồ Đề

Tập đoàn công nghệ Quảng Ích